Program konferencji

26 marca 2015 r.

AULA AWF KATOWICE

9:00
Rejestracja uczestników
 
10.00  
Uroczyste Rozpoczęcie Konferencji Prof. dr hab. Andrzej Małecki
 
10.15-11.15 
Wybrane zagadnienia planowania badań i statystyczna analiza ich wyników w programie Statistica – StatSoft Polska
 
11.15-13.15 
Neurodynamics in physiotherapy Michael Shacklock
 
13:15-14:00 
przerwa obiadowa
 
14:00 – 15:30
Zabieg operacyjny live – dr hab. Krzysztof Ficek, Galen
 
15:30-16:00
 przerwa kawowa
 
16.00 – 17.00 
Exercise and fitness of the brain - prof. dr hab. Michał Toborek
 
17:00 - 18:00
Kinematic Taping - plastrowanie elastyczne w dysfunkcjach neurodynamicznych - mgr Alek Kosendiak
 
20:00 OLIMP

 

27 marca 2015 r.

AULA AWF KATOWICE

Część naukowa
 
8.00-10.30 

Doktorancka Sesja Naukowa + dyskusja

10.30-12.30 
Warsztaty statystyczno-metodyczne mgr Eugeniusz Janikowski
 
12:30 
Podsumowanie i zamknięcie Konferencji
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.