Przesyłanie prac - udział czynny

UWAGA - Przedłużony termin przesyłania prac:

 

Termin nadesłania streszczenia do 13 marca 2015

Termin nadesłania całej pracy do 20 marca 2015

Artykuły proszę przesyłać na adres mailowy: pha@awf.katowice.pl

INSTRUKCJE DLA AUTORÓW

Czynny/bierny udział w Konferencji wynosi 100 PLN

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.