Wybory do Rady Samorządu Doktorantów

Uchwała Nr 3

Komisji Wyborczej wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów z dnia 21 października 2016 roku.

§1

Uchwala się datę wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów na dni 18-20 listopada 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 2

Komisji Wyborczej wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów z dnia 21 października 2016 roku.

§1

Uchwala się datę rozpoczęcia zgłaszania kandydatur do wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów na dzień 21 października 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 01

Komisji Wyborczej wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów z dnia 21 października 2016 roku.

Podstawa prawna: § 4, punkt 3. Regulaminu Wyborczego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

§1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną na potrzeby wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów w składzie: Aleksandra Mostowik, Piotr Rodak, Miłosz Drozd.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 01/2016/2017

Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów

Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

z dnia 19 października 2016 roku.

w sprawie: Zebrania Komisji Wyborczej dotyczącej wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

Podstawa prawna: § 4, punkt 1. Regulaminu Wyborczego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów.

§1

Powołuje się Komisję Wyborczą dotyczącą wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów w składzie: Joanna Śrubarczyk, Aleksandra Mostowik, Karol Bar, Piotr Rodak, Miłosz Drozd.

§2

Pierwsze zebranie Komisji Wyborczej ustala się na dzień 21 października 2016 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


            Uprzejmie informuję, że w wyniku wyborów do Rady Samorządu Doktorantów przeprowadzonych w terminie od  26.01. do 31.01.2013 r. ustalony został poniższy skład Rady Samorządu Doktorantów:

1) przewodniczący – mgr  Piotr Rodak;

2) zastępcą przewodniczącego – mgr  Maciej Kurylas;

3) członek – mgr Łukasz Bobryk;

4) członek – mgr Aneta Orczyk;

5) członek – mgr  Anna Sass.

Komisarz Wyborczy Doktorantów

mgr  Tomasz Szpyrka

Katowice, dnia 1 lutego 2013 r.

 

 

W związku z niedokonaniem wyboru wymaganej liczby przedstawicieli do Rady Samorządu Doktorantów w dniach 26, 27 i 28 stycznia 2013 r., działając na podstawie § 13 ust. 2-3 Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 października 2011 roku (uchwała Nr AR001-5-XII/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 grudnia 2011 r.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Wyborczego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (uchwała Nr AR001-3-II/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 5 lutego 2008 r.) ogłaszam przedłużenie terminu wyborów przewodniczącego oraz członków Rady Samorządu Doktorantów w dniach 29, 30, 31 stycznia 2013 roku; urna do głosowania wystawiona będzie w hallu obok portierni na parterze w budynku głównym AWF Katowice, przy ul. Mikołowskiej 72, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Komisarz Wyborczy Doktorantów

mgr  Tomasz Szpyrka

Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r.

 

 

Działając na podstawie § 13 ust. 2-3 i § 14 ust. 3 Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 października 2011 roku (uchwała Nr AR001-5-XII/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 grudnia 2011 r.) oraz § 5 ust. 1-2 i § 6 Regulaminu Wyborczego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (uchwała Nr AR001-3-II/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 5 lutego 2008 r.) ogłaszam:

1) termin składania kandydatur na przewodniczącego oraz członków  Rady Samorządu Doktorantów od 28 listopada 2012 r. do 11 stycznia 2013 roku z wyłączeniem przerwy świątecznej; kandydatury w formie pisemnej, ze zgodą kandydata, należy składać do mgr Wioletty Szóstak, pokój nr 3, parter w budynku głównym AWF Katowice, przy ul. Mikołowskiej 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00;

2) termin wyborów przewodniczącego oraz członków Rady Samorządu Doktorantów w dniach 26, 27, 28 stycznia 2013 roku; urna do głosowania wystawiona będzie w hallu obok portierni na parterze w budynku głównym AWF Katowice, przy ul. Mikołowskiej 72, w godzinach od 10.00 do 13.00.

Komisarz Wyborczy Doktorantów

mgr  Tomasz Szpyrka

Katowice, dnia 26 listopada 2012 r.

 

Działając na podstawie § 13 ust. 2-3 i § 14 ust. 2 Regulaminu Samorządu Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 1 października 2011 roku (uchwała Nr AR001-5-XII/2011 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 13 grudnia 2011 r.) oraz § 4 ust. 2 Regulaminu Wyborczego Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów (uchwała Nr AR001-3-II/2008 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z dnia 5 lutego 2008 r.) powołuję Komisję Wyborczą Doktorantów w następującym składzie:

1)  mgr Przemysław Filipczyk,

2)  mgr Tomasz Piętka,

3)  mgr Wojciech Sadowski,

4)  mgr Anna Sass,

5)  mgr Wioletta Szóstak.

Komisarz Wyborczy Doktorantów

mgr  Tomasz Szpyrka

Katowice, dnia 26 listopada 2012 r.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.