Certyfikat AMP

Drogi studencie startujący w AMP 2020/21 !!!

Za pośrednictwem tej strony możesz uzyskać certyfikat przynależności akademickiej w następujący sposób:

  1. Upewnij się, czy masz dostęp do drukarki przed rozpoczęciem pracy.
  2. Sprawdź czy masz aktualną legitymacje ISIC AZS - (wyrabianie tylko on -line w tym roku)
  3. Wypełnij formularz z linku (na tej stronie) sprawdź poprawność danych i dopiero wydrukuj dokument.
  4. Złóż  wydrukowany i podpisany dokument w swoim dziekanacie.
  5. Dopiero podpisany przez dziekana certyfikat oraz aktualna legitymacja ISIC -AZS upoważnia cię do startu w zawodach
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.