Regulamin SRN

Niniejszym informuję, że na stronie SRN dostępny już jest Regulamin Studenckiego Ruchu Naukowego. Określa on m.in. działalność oraz zasady funcjonowania Studenckich Kół Naukowych. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.