Dokumenty do pobrania

  • Regulamin Studenckiego Ruchu Naukowego
  • Załącznik 1 - Zgłoszenie Studenckiego Koła Naukowego 
  • Załącznik 2 - Sprawozdanie z działalności SKN 
  • Załącznik 3 - Wniosek o zamknięcie SKN 
  • Załącznik 4 - Wniosek o dofinansowanie działalności SKN  
  • Wzór regulaminu SKN
  • Zaświadczenia dotyczące działalności w Studenckim Kole Naukowym w celu starania się o IOS/IPPS lub wykorzystywane w procesie rekrutacji do Szkoły Dotkorskiej wydawane są przez pełnomocnika ds. Studenckiego Ruchu Naukowego. W razie chęci uzyskania takiego zaświadczenia student zobowiązany jest zgłosić się do Pełnomocnika dr hab. Kajetana Słomki, prof. AWF Katowice.
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.