Lista zarejestrowanych SKN

Wydział Fizjoterapii

1. Studenckie Koło Naukowe Diagnostyki i Fizjoterapii Narządu Ruchu (Musculoskeletal Diagnostic and Physiotherapy - Research Team) - Instytut Fiozjoterapii i Nauk o Zdrowiu/Zakład Kinezyterapii
Opiekun SKN: dr hab. Paweł Linek, prof. AWF, email: p.linek@awf.katowice.pl
Przewodniczący SKN: mgr Małgorzata Pałac: malgorzatapalac3@gmail.com

2. Studenckie Koło Naukowe "FASCYnaci" - Katedra Nauk Biomedycznych i Medycyny Fizykalnej/Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych i Terapii Tkankowej 
Opiekun SKN: dr hab. Michał Kuszewski, prof. AWF, email: m.kuszewski@awf.katowice.pl
Przewodniczący SKN: Michał Kochan, email: michalkochan@poczta.fm

3. Studenckie Koło Naukowe "IMPULS" - Katedra Nauk Biomedycznych i Medycyny Fizykalnej
Opiekunowie SKN: dr hab. Daria Chmielewska, prof. AWF, emali: d.chmielewska@awf.katowice.pl 
Zastępca Opiekuna SKN: dr Magdalena Stania, emali: m.stania@awf.katowice.pl
Przewodnicząca SKN: Ciesielska Agata, email: agata8060@gmail.com 

4. Studenckie Koło Naukowe Ludzki Umysł - możliwości fizjoterapii w zaburzeniach kognitywnych - Katedra Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych/Zakład Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych
Opiekun SKN: dr Agnieszka Nawrat-Szołtysik, email: a.nawrat-szoltysik@awf.katowice.pl
Przewodnicząca SKN: Emila Bizoń, emal: e.k.bizon@gmail.com

5. Studenckie Koło Naukowe PainLab - Instytut Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu/Laboratorium Badania Bólu
Opiekun SKN: dr Wacław M. Adamczyk, email: w.adamczyk@awf.katowice.pl
Przewodniczący SKN: Jacek Skalski, email: j.skalski@awf.katowice.pl

6. Studenckie Koło Naukowe "Być Kobietą - Znaczenie Fizjoterapii oraz Aktywności Fizycznej w Ginekologii, Położnictwie i Onkologii" - Katedra Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych/Zakład Podstaw Fizjoterapii Klinicznej
Opiekun SKN: mgr Aleksandra Bula, email: a.bula@awf.katowice.pl
Przewodniczący SKN: Ewa Cichoń, email: ewaskera@gmail.com

7. Studenckie Koło Naukowe "Analiza wpływu ciąży na narząd ruchu" - Katedra Fizjoterapii w Chorobach Wewnętrznych
Opiekun SKN: dr Agnieszka Opala-Berdzik, email: a.opala-berdzik@awf.katowice.pl
Przewodniczący SKN: Paulina Spyrka, email: paulinaspyrka1@gmail.com

8. Studenckie Koło Naukowe "Physio Checkpoint" - Katedra Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu/Zakład Diagnostyki Funkcjonalnej i Medycyny Sportowej
Opiekun SKN: dr Krystyna Kwaśna, prof. AWF Katowice; email: k.kwasna@awf.katowice.pl
Przewodniczący SKN: Dawid Trojan, email: trojandawid88@gmail.com

Wydział Wychowania Fizycznego

1. Studenckie Koło Naukowe "KINESIS" - Katedra Motoryczności Człowieka
Opiekun SKN: dr Anna Brachman, email: a.brachman@awf.katowice.pl
Przewodniczący SKN: mgr Krzysztof Ćwikła, email: k.cwikla@awf.katowice.pl
Informacje na temat SKN:

2. Studenckie Koło Naukowe Aktywności Fizycznej i Turystyki w Wirtualnej Rzeczywistości „ACTIVE VR” - Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej i Turystyki/Zakład Aktywności Fizycznej i Profilaktyki Zdrowia
Opiekun SKN: dr Jacek Polechoński, email: j.polechonski@awf.katowice.pl
Przewodnicząca SKN: Ewa Maciążek, email: emaciazek98@gmail.com

3. Studenckie Koło Naukowe ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ - Katedra Wychowania Fizycznego i Adapotowanej Aktywności Fizycznej/Zakład Adapotowanej Aktywności Fizycznej
Opiekunowie SKN: dr Barbara Rosołek, email: b.rosolek@awf.katowice.pl
Zastępca Opiekuna SKN: dr Diana Celebańska, email: d.celebanska@awf.katowice.pl
Przewodnicząca SKN: Kamila Płoszaj, email: ploszaj98@wp.pl

4. Studenckie Koło Naukowe Turystyki Aktywnej "TRAWERS" - Katedra Prozdrowotnej Aktywności Fizycznej/Zakład Teoretycznych Podstaw Turystyki
Opiekun SKN: dr Artur Magiera, email: a.magiera@awf.katowice.pl
Przewodnicząca SKN: Katarzyna Jakubik-Bińczak, email: k.jakubik@awf.katowice.pl

5. Studenckie Koło Naukowe "Biochemia w praktyce" -  Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych/Zakład Biomedycznych Podstaw Aktywności Fizycznej

Opiekun SKN: dr hab. Ewa Sadowska-Krępa, prof AWF, email: e.sadowska-krepa@awf.katowice.pl
Przewodniczący SKN: mgr Sebastian Bańkowski, email: s.bankowski@awf.katowice.pl

6. Studenckie Koło Naukowe "Sports Future" - Katedra Teorii i Praktyki Sportu/Zakład Metodologii, Statystyki i Informatyki

Opiekunowie SKN: prof. dr hab. Adam Zając, email: a.zajac@awf.katowice.pl
Zastępca Opiekuna SKN: dr hab. Robert Roczniok, prof. AWF, email: r.roczniok@awf.katowice.pl
Przewodnicząca SKN: mgr Monika Papla, email: m.papla15@gmail.com

Wydzial Zarządzania Sportem i Turystyką

1. Studenckie Koło Naukowe Marketingu "Students For Future" - Wydział Zarządzania Sportem i Turystyką/Zakład Zarządzania Turystyką
Opiekunowie SKN: dr Krzysztof Cieślikowski, k.cieslikowski@awf.katowice.pl 
Zastępca Opiekuna SKN: dr Joanna Kantyka, email: j.kantyka@awf.katowice.pl; s4f@awf.katowice.pl
Przewodniczący SKN: Adriana Bierlet, email: kikunia1357@gmail.com
Informacje na temat SKN:

2. Studenckie Koło Naukowe E - sport RING - Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką/Zakład Zarządzania Sportem
Opiekun SKN: dr Michał Kucharski, email: m.kucharski@awf.katowice.pl 
Przewodniczący SKN: Daniel Środa, email: danielsroda1999@gmail.com

3. Studenckie Koło Naukowe Menager Przyszłości "Be activ" - Katedra Zarządzania Sportem i Turystyką

Opiekunowie SKN: dr Piotr Halemba, prof. AWF, email: p.halemba@awf.katowice.pl
Zastępca Opiekuna SKN: dr Agnieszka Górka-Chowaniec, email: agnieszkagorka@interia.eu
Przewodnicząca SKN: Aleksandra Botwina, email: botwina.aleksandra@gmail.com

4. Studenckie Koło Naukowe International Management Network "I’M NETWORK"  - Katedra Teorii Zarządzania/Zakład Zarządzania Strategicznego

Opiekunowie SKN: dr Agnieszaka Chęcińska Kopiec, email: a.checinska@awf.katowice.pl
Przewodnicząca SKN: Mateusz Harkawy, email: mateusz.harkawy@outlook.com
Informacje na temat SKN:

5. Studenckie Koło Naukowe "Paragraf"  - Katedra Teorii Zarządzania/Zakład Zarządzania Strategicznego
Opiekunowie SKN: dr Grzegorz Mikrut, email: g.mikrut@awf.katowice.pl
Zastępca opiekuna SKN:  mgr Jarosław Bączyk, email: j.baczyk@awf.katowice.pl
Przewodnicząca SKN: Karolina Kobylec, email: karolina4@onet.com.pl

6. Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego "COMMUNITY" - Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego/Zakład Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Opiekunowie SKN: mgr Aleksandra Dulko-Marczak, email: a.dulko-marczak@awf.katowice.pl
Przewodnicząca SKN: Wiktoria Czermak, email: wiktoria.czermak@o2.pl

 

 

 


 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.