Świadczenia dla studentów - aktualności

Szanowni Studenci,

Informujemy, że decyzje dotyczące stypendiów należy odbierać poprzez system USOS. Decyzja do odebrania znajduje się w zakładce DLA WSZYSTKICH → Wnioski → Lista pism administracyjnych.

mgr Maksymiliana Krupa-Skalska, Katowice 07.12.2020 r.

___________________________________

 

Szanowni Studenci,

Od dnia 27.10.2020 r. (tj. wtorek) pomoc w wypełnianiu wniosków o świadczenia w pok. 213 (Nowa Hala) będzie możliwa tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu mailowo (m.krupa@awf.katowice.pl, m.ksiazek@awf.katowice.pl) lub telefonicznie (tel. 32 207 54 36).

mgr Maksymiliana Krupa-Skalska, Katowice 26.10.2020 r.

___________________________________

 

Szanowni Studenci,

Od 1 października 2020 r. od godz. 12.00 będzie dostępna możliwość wypełniania wniosków o świadczenia w systemie USOS, natomiast moduł umożliwiający podpisywanie wniosków (poprzez opcję „Podpisz i złóż elektronicznie”) uruchomiony zostanie 2 października 2020 r. o godz. 12.00. W związku z powyższym rekomendujemy składanie wniosków od 2 października br.

mgr Maksymiliana Krupa-Skalska, Katowice 01.10.2020 r.

___________________________________

 

Szanowni Studenci,

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów, wprowadzonym zarządzeniem Nr 75/2020 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 września 2020 r. (zarządzenie będzie opublikowane 1 października 2020 r. około godz. 10.00), wnioski o świadczenia dla studentów w roku akademickim 2020/2021 składać należy poprzez system USOS.

Uruchomienie modułu umożliwiającego składanie wniosków planowane jest na dzień 1 października 2020 r. od godz. 12.00. W przypadku zmiany powyższego terminu, co może mieć miejsce w związku z opóźnieniami w uzyskaniu niezbędnego certyfikatu wystawianego przez firmę zewnętrzną, umożliwiającego autoryzację składanych wniosków, zostaniecie Państwo niezwłocznie powiadomieni poprzez odpowiedni komunikat na niniejszej stronie.

W zakładce „Zasady przyznawania świadczeń” znajdują się instrukcje wypełniania oświadczenia o dochodach, wniosku o stypendium socjalne oraz wprowadzania numeru konta do systemu USOS.

Informujemy, że wszystkie pliki ze skanami dokumentów załączane do wniosku o świadczenie w systemie USOS muszą mieć format PDF. Skany dokumentów można wykonać  za pomocą aplikacji skanujących, dostępnych na urządzeniach mobilnych (np. Microsoft Office Lens - PDF Scanner). W przypadku problemów ze skanowaniem dokumentów można skorzystać z urządzenia wielofunkcyjnego w Punkcie rekrutacyjnym w godzinach 1000 - 1400 w dniach od poniedziałku do piątku (pok. 213 Nowa Hala) oraz z pomocy dyżurującego pracownika.

Wszelkie informacje udzielane są mailowo: m.krupa@awf.katowice.pl, m.ksiazek@awf.katowice.pl bądź telefonicznie: tel. (32) 207-54-36.

mgr Maksymiliana Krupa-Skalska, Katowice 30.09.2020 r.

___________________________________

 

Szanowni Studenci, 

Informujemy, iż od roku akademickiego 2020/2021 wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi będą przyjmowane drogą elektroniczną przez system USOS. Termin uruchomienia modułu w systemie USOS zostanie podany nie wcześniej niż 28 września 2020 r. 

Zachęcamy do zapoznania się z  wykazem dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021 .  Dokumenty będą wymagane do załączenia w formie skanów w oświadczeniu o dochodach za rok 2019 wypełnianym w systemie USOS.

Wszelkie informacje udzielane są mailowo: m.krupa@awf.katowice.plm.ksiazek@awf.katowice.pl bądź telefonicznie: tel. (32) 207-54-36.

mgr Maksymiliana Krupa-Skalska, Katowice 03.09.2020 r. 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.