UWAGA STUDENCI II ROK I STOPNIA TIR

Wybory Promotorów dla studentów II roku na semestr 5 i 6.

Studenci studiów Stacjonarnych  od 16.05.2016 g. 17.00 do 19.05.2016 g. 23.59

Studenci studiów Niestacjonarnych  od 20.05.2016 g. 17.00 do 19.05.2016 g. 23.59

Proszę o dokonanie wyborów przez USOSWEB.

Ilość miejsc do promotorów ograniczona w załączeniu plik (pobierz)

Tematyka prac licencjackich 2015/2016 (pobierz)

Każdy student wybiera jednego promotora.

Przed wyborem proszę zapoznać się z tematyką oraz skontaktować

z promotorem.