Uwaga studenci TIR - STUDIA I STOPNIA I i II ROK - wybory przedmiotów

STACJONARNE

Wybory  dla studentów kierunku TiR I stopień - I rok (pobierz)

Wybory  dla studentów kierunku TiR I stopień - II rok (pobierz)

NIESTACJONARNE

Wybory  dla studentów kierunku TiR I stopień - I rok (pobierz)

Wybory dla studentów kierunku TiR I stopień - II rok (pobierz)