Wybór modułu językowego

UWAGA STUDENCI

TIR I rok 2016/2017 studia I stopnia stacjonarne

Proszę o dokonanie wyborów przez USOSWEB

Każdy student dokonuje obowiązkowo wyboru jednego języka modułu językowego – języka obcego drugiego do wyboru:

-język niemiecki

- język hiszpański

- język rosyjski

 

Termin rejestracji:

od 21.11.2016 r. godz. 14:00

do 27.11.2016 r. godz. 23:59