Wybory dla studentów TIR II stopnia 2015/2016

Informacja o wyborach dla I i II roku (plik).

Informacje szczegółowe o obozach z turystyki kwalifikowanej (plik).