WYBORY TIR 2 stopnia na sem.4

UWAGA studenci 1 roku, sem.2 kierunek TIR 2 stopnia !!!

Informujemy, że studenci zobowiązani są dokonać w systemie USOS wyboru przedmiotów: INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ oraz WYKŁADU MONOGRAFICZNEGO na sem.4 - realizowanych w następnym roku akademickim 2021/2022.

Student wybiera 1 przedmiot z każdego wyboru

Sem.4

  1. Wykład monograficzny  (W)
    • Turystyka na Śląsku  (limit 12 miejsc) 
    • Działalność człowieka na obszarach wysokogórskich  (limit 12 miejsc)
  2. Specjalizacja instruktora rekreacji ruchowej (ĆW)
    • Turystyka rowerowa                1 ĆW  (limit 12 miejsc)
    • Żeglarstwo jachtowe                1 ĆW  (limit 12 miejsc)

Termin rejestracji

15.03.2021r. godz.8:00 do dnia 18.03.2021r. godz.23:59

 

SYLABUSY wybieranych przedmiotów

1.SYLABUS -Wykład monograficzny - Turystyka na Śląsku (pobierz)

2. SYLABUS-Wykład monogr. - Działalność człowieka na obszarach wysokogórskich (pobierz)

3. SYLABUS-Specjalizacja instruktora RR-  Żeglarstwo jachtowe (pobierz)

4. SYLABUS-Specjalizacja instruktora RR -turystyki rowerowej (pobierz)

1.Instruktorka z turystyki rowerowej - prowadząca dr Katarzyna Górska - Wiąże się z maksymalnym kosztem ok 400zł. Konieczne jest posiadanie sprawnego roweru MTB, kasku oraz odpowiedniej odzieży.

Przedmiot można zrealizować na Śląsku albo wyjazdowo. Preferowany jest wyjazd.

2.Instruktorka z żeglarstwa jachtowego  - prowadzący mgr Michał Starzyński - Wiąże się z orientacyjnym kosztem ok 700zł. Realizacja na mazurach.