Żeglarstwo deskowe – moduł instruktora rekreacji III rok

Dotyczy osób które wybrały w/w przedmiot podczas wyborów w USOSie.

Studia stacjonarne

Zebranie i zajęcia teoretyczne dla studentów III roku Turystyki i Rekreacji studia stacjonarne z windsurfingu odbędzie się 26.10.2015 w poniedziałek o godz. 8.30 w pokoju nr 28 (główny budynek).

Studia niestacjonarne

Zebranie i zajęcia teoretyczne dla studentów III roku Turystyki i Rekreacji studia niestacjonarne z windsurfingu odbędzie się 21.11.2015 w sobotę o godz. 8.00 w pokoju nr 28 (główny budynek).

Zebranie obowiązkowe!!!