Plany studiów i efekty kształcenia

Turystyka i Rekreacja studia I stopnia

Efekty uczenia się (pobierz)

Efekty kształcenia PRK (pobierz)

Efekty kształcenia KRK (pobierz)


Rok akademicki 2020/2021

Plany studiów stacjonarnych
          I rok  (pobierz)
          II rok  (pobierz)
          III rok (pobierz)


Rok akademicki 2019/2020

Plany studiów stacjonarnych
          I rok  (pobierz)
          II rok  (pobierz)
          III rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          III rok Pilot Wycieczek (pobierz)


Rok akademicki 2018/2019

Plany studiów stacjonarnych
          I rok  (pobierz)
          II rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          II rok Pilot Wycieczek (pobierz)
          III rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          III rok Pilot Wycieczek (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
            III rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
            III rok Pilot Wycieczek (pobierz)


Rok akademicki 2017/2018

Plany studiów stacjonarnych
          I rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          II, III rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          I rok Pilot Wycieczek (pobierz)
          II, III rok Pilot Wycieczek (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
            II, III rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
            II, III rok Pilot Wycieczek (pobierz)


Rok akademicki 2016/2017

Plany studiów stacjonarnych
          I, II, III rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          I, II, III rok Pilot Wycieczek (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
            I, II, III rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
            I, II, III rok Pilot Wycieczek (pobierz)


Rok akademicki 2015/2016

Plany studiów stacjonarnych
          I i II rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          I i II rok Pilot Wycieczek (pobierz)
          III rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          I i II rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          I i II rok Pilot Wycieczek (pobierz)
          III rok (pobierz)


Rok akademicki 2014/2015

Plany studiów stacjonarnych
          I rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          I rok Pilot Wycieczek (pobierz)
          II i III rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
          I rok Rekreacja Ruchowa z Odnową Psychosomatyczną (pobierz)
          I rok Pilot Wycieczek (pobierz)
          II i III rok (pobierz)


 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.