Plany studiów i efekty kształcenia

Turystyka i Rekreacja studia II stopnia

Efekty uczenia się (pobierz)

Efekty kształcenia PRK (pobierz)

Efekty kształcenia KRK (pobierz)


Rok akademicki 2020/2021

Plany studiów stacjonarnych
    I rok (pobierz)
    II rok (pobierz)


Rok akademicki 2019/2020

Plany studiów stacjonarnych
    I rok (pobierz)
    II rok (pobierz)


Rok akademicki 2018/2019

Plany studiów stacjonarnych
    I rok (pobierz)
    II rok - Trener osobisty (pobierz)
    II rok - Turystyka aktywna (pobierz)


Rok akademicki 2017/2018

Plany studiów stacjonarnych
    I rok - Trener osobisty (pobierz)
    II rok - Trener osobisty (pobierz)
    I rok - Turystyka aktywna (pobierz)
    II rok - Turystyka aktywna (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
   
II rok - Trener osobisty (pobierz)
    II rok - Turystyka aktywna (pobierz)


Rok akademicki 2016/2017

Plany studiów stacjonarnych
    I i II rok - Trener osobisty (pobierz)
    I i II rok - Turystyka aktywna (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
   
I i II rok - Trener osobisty (pobierz)
    I i II rok - Turystyka aktywna (pobierz)


Rok akademicki 2015/2016

Plany studiów stacjonarnych
    I i II rok - Trener osobisty (pobierz)
    I i II rok - Turystyka aktywna (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
    I i II rok - Trener osobisty (pobierz)
    I i II rok - Turystyka aktywna (pobierz)


Rok akademicki 2014/2015

Plany studiów stacjonarnych
    I rok - Trener osobisty (pobierz)
    I rok - Turystyka aktywna (pobierz)
    II rok (pobierz)

Plany studiów niestacjonarnych
    I rok - Trener osobisty (pobierz)
    I rok - Turystyka aktywna (pobierz)
    II rok (pobierz)


 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.