Studia I stopnia

 

ZEBRANIE INFORMACYJNE

DLA STUDENTÓW II ROKU ST, KTÓRZY ROZPOCZYNAJĄ REALIZACJĘ PRZEDMIOTU MIR II – TURYSTYKA ROWEROWA ODBEDZIE SIĘ

12.04.18 (CZWARTEK)O GODZ. 14.45

W POKOJU nr 27

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

Katarzyna Górska

k.gorska@awf.katowice.pl

------------------------------------------

ZEBRANIE INFORMACYJNE

DLA STUDENTÓW III ROKU ST, KTÓRZY REALIZUJĄ PRZEDMIOT TURYSTYKA KWALIFIKOWANA – TURYSTYKA ROWEROWA ODBĘDZIE SIĘ

12.04.18 (CZWARTEK) GODZ. 13.45

W POKOJU nr 27

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

 

Katarzyna Górska

k.gorska@awf.katowice.pl

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA STUDENCI I STOPNIA ROK III 

Poprawkowy egzamin dyplomowy dla TiR pierwszego stopnia:

12,15 i 16  września godz. 10:00.

Proszę o złożenie prac wraz z dokumentami do 05.09.2017 r.

 

UWAGA STUDENCI III ROKU TIR

EGZAMIN LICENCJACKI DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI PRACĘ LICENCJACKĄ DO 04.07.2017  ODBĘDZIE SIĘ 10.07.2017 O GODZ. 10:00

- komisja I sala 24

- komisja II sala 31

- komisja III sala 111


KOLEJNY TERMIN ZEBRANIA INFORMACYJNEGO

DLA STUDENTÓW III ROKU, KTÓRZY WYBRALI PRZEDMIOT TURYSTYKA KWALIFIKOWANA – TURYSTYKA ROWEROWA
04.04.17 (WTOREK) GODZ. 11.30, POKÓJ nr 27
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA
Katarzyna Górska   k.gorska@awf.katowice.pl

 

UWAGA STUDENCI

TIR I rok 2016/2017 studia I stopnia Stacjonarne

Proszę o dokonanie wyborów przez USOSWEB (pobierz)

TIR II rok 2016/2017 studia I stopnia Stacjonarne

Proszę o dokonanie wyborów przez USOSWEB (pobierz)

TIR II rok 2016/2017 studia I stopnia Niestacjonarne

Proszę o dokonanie wyborów przez USOSWEB (pobierz)

KRÓTKIE ZEBRANIE INFORMACYJNE

DLA STUDENTÓW III ROKU ST, KTÓRZY WYBRALI PRZEDMIOT TURYSTYKA KWALIFIKOWANA – TURYSTYKA ROWEROWA ODBEDZIE SIĘ

16.03.17 (CZWARTEK) O GODZ. 15.15

W POKOJU nr 27

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Katarzyna Górska

k.gorska@awf.katowice.pl

 

KRÓTKIE ZEBRANIE INFORMACYJNE

 DLA STUDENTÓW II ROKU ST, KTÓRZY W RAMACH MODUŁU INSTRUKTORA REKREACJI WYBRALI PRZEDMIOT TURYSTYKA ROWEROWA ODBEDZIE SIĘ

16.03.17 (CZWARTEK) O GODZ. 14.45.

W POKOJU nr 27

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Katarzyna Górska

k.gorska@awf.katowice.pl

 

Ostateczny termin składania podań o Indywidualnyą Organizację Studiów (IOS) 15.03.2017r.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego w okresie świątecznym będzie czynny w godzinach 10:00 - 13:00 w dniach:

22.12.2016r. - dyzur pokój nr 3, 4 i 6

23.12.2016r. -  dyżur pokój nr 5

27.12.2016r. - pokój nr 8

28.12.2016 - dyżur pokój nr 5, 6 i 3 - stara hala

29.12.2016r. - pokój nr 4

30.12.2016r. - pokój nr 8

02.01.2017r. - dyżur pokój nr 6

 

Uwaga studenci I stopień TiR

STACJONARNE

Wybory dla studentów kierunku TiR I stopień - I rok (pobierz)

Wybory dla studentów kierunku TiR I stopień - II rok (pobierz)

NIESTACJONARNE

Wybory dla studentów kierunku TiR I stopień - I rok (pobierz)

Wybory dla studentów kierunku TiR I stopień - II rok (pobierz)

 

 

 

 

TiR I rok 2014/2015 studia I stopnia niestacjonarne

w związku z dokonanym wyborem w ramach przedmiotu  Wychowanie Fizyczne w semestrze letnim, zostaje utworzona jedna grupa dla całego roku realizująca Siatkówkę Rekreacyjną.

 

Uwaga studenci I stopień TiR

Wybory języka dla studentów kierunku TiR I stopień stacjonarne - I rok (pobierz)

 

 

 

Uwaga studenci I stopień TiR

Wybory dla studentów kierunku TiR I stopień - II rok (pobierz)

Informacja dla studentów nistacjonarnych:

Ze względu na małą ilość studentów niestacjonarnych zostanie otwarta jedna specjalność. Proszę o wspólny wybór specjalności i zapisanie się na nią. W sytuacji jeżeli Państwo nie wybiorą wspólnie, zostanie wybrana specjalność, na którą zadeklaruje się więcej osób.

 

Uwaga studenci Turystyka i Rekreacja II i III rok studia stacjonarne

 

Dnia 04.11.2014 o godzinie 12:00 w auli w budynku A odbędzie się obowiązkowe zebranie

studentów II i III roku studiów stacjonarnych

 

 

 

 

Uwaga studenci kierunku Turystyka i Rekreacja

 
 Dnia 28.10.2014 wykład z Ekonomii nie odbędzie się.

 

 

 

Uwaga studenci studiów I stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja

Zgodnie z uchwałą Nr RWWF-1-VII/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programu Kształcenia (IPSPN) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) - http://www.awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u941/uchwala_ipspn.pdf do dnia 15 października 2014 roku w dziekanacie (pokój nr 3) można składać udokumentowane podanie dotyczące przyznania IPSPN lub IOS.

Decyzje w tej sprawie zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.