Studia II stopnia

Proszę o zapoznanie się z informacją – wydział WF- kierunek TIR - dotyczącą wyborów przedmiotów na semestr  3 i 4 w r.ak. 2017/18 (czytaj dalej)
 

Ostateczny termin składania podań o Indywidualną Organizację Studiów (IOS)- 15.03.2017r. 

--------------------------------------------------------------------------------------

Dziekanat Wydziału Wychowania Fizycznego w okresie świątecznym będzie czynny w godzinach 10:00 - 13:00 w dniach:

22.12.2016r. - dyzur pokój nr 3, 4 i 6

23.12.2016r. -  dyżur pokój nr 5

27.12.2016r. - pokój nr 8

28.12.2016 - dyżur pokój nr 5, 6 i 3 - stara hala

29.12.2016r. - pokój nr 4

30.12.2016r. - pokój nr 8

02.01.2017r. - dyżur pokój nr 6

 

Uwaga studenci Kierunku Turystyka i Rekreacja I rok stacjonarne

Od II semestru w związku z wyborem specjalności będzie obowiązywał nowy podział na grupy.

 

 

 

Uwaga studenci II stopień TiR

Wybory dla studentów kierunku TiR II stopień - I i II rok (pobierz)

 


Uwaga studenci II stopień TiR

którzy otrzymali decyzje o możliwości studiowania według Indywidualnego Planu i Programu Kształcenia (IPSPN)
oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)

Proszę o wnikliwe zapoznanie się z uchwałą Nr RWWF-1-VII/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programu Kształcenia (IPSPN) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) - http://www.awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u941/uchwala_ipspn.pdf

Należy bezwzględnie przestrzegać zapisów § 2 ust. 7) lub § 4 ust. 9) uchwały.

Prodziekan ds. studiów II stopnia na kierunku TiR
     dr hab. Rajmund Tomik prof. nadzw.      

 


Uwaga studenci Turystyka i Rekreacja II rok studia stacjonarne

Dnia 04.11.2014 o godzinie 12:00 w auli w budynku A odbędzie się obowiązkowe zebranie studentów II roku studiów stacjonarnych

 


Uwaga studenci studiów II stopnia kierunek Turystyka i Rekreacja

Zgodnie z uchwałą Nr RWWF-1-VII/2014 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad studiowania według Indywidualnego Planu Studiów i Programu Kształcenia (IPSPN) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) - http://www.awf.katowice.pl/sites/default/files/uploads/pracownicy/u941/uchwala_ipspn.pdf do dnia 15 października 2014 roku w dziekanacie (pokój nr 12) można składać udokumentowane podanie dotyczące przyznania IPSPN lub IOS.

Decyzje w tej sprawie zostaną rozpatrzone bez zbędnej zwłoki.


 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.