Akty prawne

Akty prawne regulujące obszar praw autorskich:

W Polsce w przedmiocie ochrony praw autorskich i praw pokrewnych obowiązują następujące rozwiązania prawne:

 • žTraktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o Prawie Autorskim, sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz. U. 2005 nr 3 poz. 12).
 • žDyrektywa w sprawie harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.
 • žUstawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, Poz. 94).
 • žUstawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2006 r. nr 90 poz. 631, Nr 94 poz.658, Nr 121, poz.843, z 2007 r. Nr 99 poz.662, Nr 181 poz.1293, z 2009 r. Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 152, poz.1016, z 2015 r. poz.932,994,1639,1923) .
 • žUstawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2003r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)
 • žRozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45),

Przepisy charakterystyczne i użyteczne

 • Art. 17, art.17ze znaczkiem 1,art. 23,23’, art.25, art.27,art.28;
 • Utwory osierocone  - art.35 ze znaczkiem 5;
 • Ochrona autorskich praw osobistych – art.78;
 • Ochrona autorskich praw majątkowych – art.79;
 • Prawo do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych – art.99 ze znaczkiem 1;
 • Komisja Prawa autorskiego – art.110 ze znaczkiem 1;
 • Rozstrzyganie sporów – dobrowolna mediacja – art.110 ze znaczkiem 18.

Materiał poglądowy  na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zainspirowany szkoleniem którego autorka była uczestnikiem oraz materiałem szkoleniowym i skryptem Prawo autorskie i prawa pokrewne – „Avenhausen – szkolenia” będącym w dyspozycji autorki otrzymanym po szkoleniu.

Opracował: Marzena Staniszewska, audytor wewnętrzny

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.