Kontakt

Koordynator ds. ochrony własności intelektualnej AWF Katowice:  dr hab. Anna Zwierzchowska prof.nadzw.

Uchwała Senatu AWF Katowice w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej, zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz korzystania z infrastruktury badawczej uczelni. (wraz z treścią regulaminu). Na podstawie Zarządzenia nr  25/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2015 roku ws. powołania Koordynatora ds. ochrony własności intelektualnej AWF Katowice powołuję się dr hab. Annę Zwierzchowską, prof. nadzw. na Koordynatora ds. ochrony własności intelektualnej. Obowiązki Koordynatora określa „Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych”. 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.