Pliki i linki

  • Wzór umowy przeniesienia praw własności intelektualnej na rzecz AWF Katowice
  • Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Uchwała Senatu AWF Katowice z dn. 23 lutego 2016r.)

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.