Erasmus + nowe informacje!!!

Na stronach Komisji Europejskiej opublikowana została informacja dotycząca nowych zasad programu Erasmus +.
Zmiany dotyczyć będą długości trwania okresów wyjazdów oraz podpisywania umów między uczelniami.
http://ec.europa.eu/education/news/20130719-erasmus-plus-preparation_en.htm

 Na lata 2014-2021 Uczelnie będą mogły podpisywać wielostronne umowy dotyczące wymiany studentów, pracowników naukowych oraz administracyjnych.

Czas trwania wyjazdów:
- wyjazdy studentów na studia: od 3 do 12 miesięcy
- wyjazdy studentów na praktykę: od 2 do 12 miesięcy
- wyjazdy pracowników naukowych: od 2 dni (nie włączając czasu podróży) do 2 miesięcy, z co najmniej 8 godzinami nauczania.

Więcej informacji wkrótce.