Erasmus obchodzi swoje 30 urodziny!

Ponad 180 tys. młodych Polaków uczestniczyło w wymianie międzynarodowej w ramach programów Erasmus i Erasmus+. 11 stycznia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się inauguracja obchodów 30-lecia programu z udziałem wiceministra nauki Piotra Dardzińskiego. 

– Sukces Erasmusa tkwi w prostocie jego założeń i otwartości na studenta. Fakt, że doczekał się już własnego pokolenia profesorów, którzy nie pamiętają czasów sprzed programu, najlepiej świadczy o jego znaczeniu i wciąż znacznym potencjale rozwoju – wielokrotnie powtarzał Jarosław Gowin.

50-krotny wzrost liczby zagranicznych studentów

W Europie program międzynarodowej wymiany studenckiej został zapoczątkowany w 1987 roku, w Polsce – dwanaście lat później. W ciągu tego czasu liczba corocznie przybywających studentów zagranicznych wzrosła 50-krotnie – z 220 do 11 000 osób. Grupę najliczniej przyjeżdżającą na polskie uczelnie stanowią Hiszpanie (przybyło ich dotychczas ponad 20 tys.). Równie chętnie z programu Erasmus i Erasmus+ korzystają polscy studenci – szacuje się, że uczestniczyło w nich ponad 180 tys. młodych Polaków. Wpływa to w istotny sposób na zwiększenie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, zwłaszcza, że w wymianach uczestniczą także badacze.

– Pracownicy uczelni – obok zdobywania doświadczeń naukowych, dydaktycznych oraz poznawania europejskiego rynku pracy – stają się ambasadorami promowania tradycji polskiej kultury oraz polskiej myśli naukowej  mówił minister Gowin.

Umiędzynarodowienie kluczowe dla szkolnictwa wyższego

Zagraniczne wyjazdy są szansą dla pracowników uczelni, którzy z jednej strony stoją przed szansą podniesienia kwalifikacji, z drugiej zaś – mają wpływ na modernizację organizacyjną uniwersytetów, a także zwiększenie konkurencyjności polskiej oferty dydaktycznej.

– Erasmus i jego kontynuacja Erasmus+ to program, który doskonale uzupełnia politykę resortu nauki i pomaga realizować jego priorytety w kontekście umiędzynarodowienia polskich uczelni – zaznaczył Piotr Dardziński, podsekretarz stanu w MNiSW. – Dzięki mobilności studenci i kadra naukowa mają możliwość rozwoju naukowo-badawczego, co w konsekwencji przyczynia się do otwarcia polskich uczelni i jednostek badawczych na międzynarodowy świat nauki – dodał wiceminister.

Umiędzynarodowienie nauki jest dziś kluczem do sukcesu zarówno polskiego, jak i europejskiego szkolnictwa wyższego. Ministerstwo nauki, zdając sobie z tego sprawę, planuje powołać Narodową Agencję Współpracy Akademickiej. Rolą NAWY będzie budowa systemu stypendialnego nie tylko dla polskich, ale i dla zagranicznych naukowców, którzy zechcą prowadzić swoje badania w Polsce. Głównym celem powstania agencji będzie odwrócenie wektora drenażu mózgu. 

 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/erasmus-obchodzi-swoje-30-urodziny.html