Erasmus University Charter

Naszej Uczelni została przedłużona licencja tzw. Erasmus University Charter, w związku z czym możemy spokojnie aplikować do Komisji Europejskiej o kolejne środki na stypendia zarówno dla studentów jak i pracowników AWF.