Koniec rekrutacji LLP-Erasmus

Szanowni Studenci.

W dniu 10 kwietnia zakończył się okres składania podań o uczestnictwo w Programie LLP-Erasmus w roku akademickim 2013/2014 w ramach SMS (student mobility for studies).

Wszelkie informacje będą opublikowane na stronie Programu Erasmus AWF oraz zostaną przesłane drogą elektroniczną, na podane w formularzach adresy e-mail.