Kurs języka angielskiego - zapisy

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Kurs Języka Angielskiego, który prowadzony będzie jako kontynuacja kursu poprzedniego semestru.

Nie ma konieczności ponownego wypełniania formularza rejestracyjnego.

Kurs rozpoczyna się od marca 2015.

Termin zajęć: 

poniedziałki, godz. 15:45 - 17:15 - grupa średnio zaawansowana

czwartki, godz. 15:45 - 17:15 - grupa początkująca

Miejsce: Raciborska 1, Nauczanie Języków Obcych 

Ze względu na charakter zajęć do uczestnictwa w kursie wymagana jest zgoda przełożonego.

Kurs jest nieodpłatny, jedynym kosztem dla uczestnika mogą być ewentualne materiały szkoleniowe.

Ze względu na unijne pochodzenie środków prosimy o rzetelne podejście zarówno do zgłoszenia, jak i do samego uczestnictwa w kursie.

 

Z akademickim pozdrowieniem,

Pełnomocnik JM Rektora ds. Współpracy z Zagranicą