Rekrutacja do Programu Erasmus +

Obrazek: 

Drodzy Studenci!

przypominamy, że w ramach rekrutacji na wyjazd w ramach programu Erasmus + 

  • Praktyki Erasmus
  • Wyjazd na studia Erasmus

serdecznie zapraszamy do zgłaszania się do Programu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w wersji elektronicznej oraz dostarczenia wersji papierowej (wymagane potwierdzenie średniej ocen w odpowiednim dziekanacie) do dnia 4 kwietnia 2016 do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą bud. A, pok. 105 (piętro Rektoratu).

Rozmowy rekrutacyjne przeprowadzone zostaną w terminach podanych w kolejnych aktualnościach Erasmus.