Zaproszenie na seminarium FRSE

Seminarium „Znaczenie udziału w międzynarodowych sieciach oraz projektach  edukacyjnych dla pozycji uczelni”, 30 listopada 2012 r

W powszechnej opinii polskie szkoły wyższe nie uczestniczą zbyt aktywnie w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Udział polskich uczelni w projektach finansowanych z budżetu programu „Uczenie się przez całe życie” w porównaniu z państwami o takim samym potencjale akademickim należy określić jako skromny. Czy przyczyny należy doszukiwać się tylko w dominacji badań nad dydaktyką  w ocenie jakości pracy wykładowców? Czy wiedza o korzyściach udziału w międzynarodowych sieciach i projektach dla potencjału uczelni jest dostatecznie upowszechniona?

Ufamy, że seminarium przyczyni się do  szerszego rozpropagowania informacji, a w dalszej perspektywie – do większego korzystania przez polskie uczelnie z oferowanych możliwości.  Wszyscy wiemy, że od motywacji dydaktyków  i ich chęci wchodzenia w partnerstwa tworzone w Europie i na świecie zależy, w jakim stopniu uczelnie będą czerpać z wypracowywanych nowych rozwiązań. Umiejętności aktywnego partnerstwa w projektach wielostronnych będą niezbędne w nowym programie edukacyjnym przygotowywanym na lata 2014-2020. 

Rejestracja na to seminarium odbywa się za pośrednictwem strony http://www.erasmus.org.pl/odnosniki-podstawowe/spotkania-i-szkolenia  i potrwa do 20 listopada br. lub do wyczerpania się limitu miejsc.

Program seminarium dostępny jest tutaj