Erasmus dla Doktorantów

Doktoranci AWF Katowice mają możliwość wyjazdu na program Erasmus. Podobnie jak studenci studiów licencjackich i magisterskich, doktoranci muszą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kandydaci muszą wykazać się znajomością języka wykładowego zagranicznej uczelni, na której zamierzają studiować, ponadto podstawowym i decydującym kryterium są również osiągnięte przez nich wyniki w nauce. 

Jeśli postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie wynikiem pozytywnym, doktoranci są zobowiązani do przedłożenia listy przedmiotów, które będą realizować w trakcie studiów za granicą. Jeśli te warunki zostaną spełnione, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyjechać już na pierwszym roku studiów doktoranckich.  

 

W razie jakichkolwiek pytań, wszelkich informacji udziela się w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, pokój 105, budynek A.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.