Erasmus dla Pracowników

Możliwości udziału w Erasmusie

Program Erasmus oferuje następujące możliwości pracownikom administracyjnym uczelni oraz innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych:

  • wyjazdy do zagranicznych szkół wyższych i innych instytucji partnerskich na szkolenia/w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji (Staff training mobility);
  • udział w wizytach przygotowawczych, mających na celu pozyskanie nowych partnerów (uczelni/instytucji) do współpracy w obszarze mobilności (Preparatory Visits for Decentralised Actions); 
  • udział w projektach wielostronnych np. dotyczących współpracy uczelni z przedsiębiorstwami, wspierających rozwój mobilności, modernizację uczelni (wewnętrzne systemy zarządzania, strategie finansowania) itp.
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.