INSHS

W marcu 2012 roku AWF Katowice dołączyła do Sieci Akademickiej INSHS, oto artykuł prasowy autorstwa Pani Anny Żurek (Rekord) opisujący to wydarzenie:

Nasza uczelnia mocno aktywizuje się na międzynarodowym polu „Jedną z takich możliwości jest udział w sieci akademickiej” – mówi pełnomocnik rektora ds. współpracy z zagranicą, magister Piotr Rodak. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej pełnoprawną sieć międzynarodową tworzy co najmniej dwadzieścia pięć uczelni z Europy, dopuszczona jest współpraca także z uczelniami spoza Unii Europejskiej. W ramach sieci uczelnie realizują wspólne projekty naukowe, dydaktyczne, wymianę studencką czy wymianę kadry. „Od pewnego czasu współpracowaliśmy z siecią, International Network of Sport and Health Science, której siedziba znajduje się na Węgrzech” – opowiada magister Rodak. Do tej pory sieć skupiała dwadzieścia dwie uczelnie. W marcu w chorwackiej Opatiji odbyła się konferencja. „W Chorwacji naszą uczelnię reprezentowałem wraz z profesorem Grzegorzem Jurasem, który zainicjował tę międzynarodową współpracę” – mówi magister Rodak. Na konferencji dwadzieścia pięć uczelni podpisało porozumienie o stworzeniu sieci, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. „Dzięki temu możemy wspólnie występować o granty na funkcjonowanie sieci, w wysokości do sześciuset tysięcy euro” – tłumaczy pan pełnomocnik. „Pieniądze możemy przeznaczyć na dowolny cel naukowy lub dydaktyczny, organizację „summer schools”, kursów językowych czy innych projektów, jedyny warunek to uczestnictwo kilku uczelni w ramach sieci” – dodaje. W sieci znalazły się uczelnie z całej Europy, między innymi z Norwegii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Chorwacji ale także tak egzotycznych krajów jak Egipt czy Chiny. „Naszym celem było przyjęcie w poczet członków sieci, musieliśmy więc zaprezentować naszą uczelnię z jak najlepszej strony” – opowiada magister Rodak. Pierwsza z prezentacji dotyczyła całości funkcjonowania uczelni a druga zagranicznych projektów, które były realizowane w uczelni, oraz współpracy z zagranicą. „Tu mieliśmy spore pole do popisu, ponieważ niedawno zakończyliśmy projekt ‘Z hałdy w Himalaje’, który zyskał ogromne uznanie przedstawicieli innych uczelni” – mówi pan pełnomocnik. Na spotkaniu podsumowującym konferencję nasza akademia została przyjęta do sieci i po dopełnieniu wszystkich formalności będziemy mogli składać pierwsze projekty. „Na naszej uczelni funkcjonuje już program Erasmus, w którym uczestniczą nie tylko studenci, ale także pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni” – tłumaczy magister Rodak. „W tym roku rozpoczyna się nowy, siedmioletni okres finansowania projektów przez Komisję Europejską, liczymy na to, że wsparcie sieci pozwoli nam skorzystać z tej ogromnej puli funduszy” – dodaje. Uczelnie, które wraz z naszą AWF tworzą sieć, są nierzadko o wiele większe od naszej akademii, i mają o wiele większe doświadczenie w dziedzinie międzynarodowej współpracy. „Teraz te fakty przemawiają także na naszą korzyść” – zaznacza pan pełnomocnik. Uczestnicy sieci zaznaczali także, że cieszą się na możliwość współpracy z katowicką AWF. „Pozostałe uczelnie współpracują już jakiś czas, liczą więc na to, że wniesiemy do sieci trochę świeżej krwi” – dodaje magister Rodak z uśmiechem.

Pomysłów na wykorzystanie współpracy nie brakuje. „Można by powiedzieć, że pomysłów jest tyle, ile uczelni… do kwadratu” – mówi pan pełnomocnik. „Taka konferencja to także okazja do ‘burzy mózgów’ i filtrowania najlepszych pomysłów” – dodaje magister Rodak. W najbliższym czasie we Włoszech, w Bolonii, odbędzie się „summer school”, i nasi studenci mogą wziąć w niej udział. „Zachęcam więc wszystkich, którzy mają jakiś pomysł, o zgłaszanie się do mnie”

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.