Kontakt

Biuro Erasmus+

Nowa Hala, pok. 133 A

international@awf.katowice.pl

 

Kierownik Biura Erasmus+

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

mgr Piotr Rodak

tel. (32) 207 5234

e-mail p.rodak@awf.katowice.pl 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.