Koordynator Instytucjonalny Programu Erasmus+

Biuro Erasmus+

pok. 133 Nowa Hala

mgr Piotr Rodak
e-mail: p.rodak@awf.katowice.pl
tel: +48 32 207 52 34

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.