Переклад документів

Особи, мають надати:

1. загальну інформацію про:

  • еквівалентність освіти на основі існуючих міжнародних угод;
  • рівень освіти і статус закордонного університету (у рази відсутності таких договорів),;
  • еквівалентну ступінь або вчене звання на основі існуючих міжнародних угод;
  • рівень освіти і статус навчального закладу, який надав специальнисть / вчене звання (у рази відсутности таких угод).

2. zaświadczenia ministerialnego o równoważności wykształcenia uzyskanego za granicą (na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych),:

 складається у Міністерстві науки та вищої освіти переклад документів, зроблених польським перекладачом, який входить до списку присяжних перекладачів.Список зберігається у Міністра юстиції.

Зроблений переклад повинен бути завірений (підпис та печатка) таким чином, щоб не було зауважень щодо його справжності. Якщо переклади, зроблені на кількох сторінках, перекладач повинен підтвердити всі переклади, поставивши підпис на кожній сторінці. Печатка та підпис можуть бути розміщені лише на останній сторінці, однак у цьому випадку окремі листи перекладу повинні бути з'єднані так, щоб запобігти їх поділ (через їх сколювання або підшивку і забезпечити додатково печаткою).

Присяжні перекладачі визнані в Польщі для здійснення перекладів з конкретної мови (або кількох мов). Міністерство може відмовити у прийомі перекладу в ситуації, коли перекладач перевищує свої повноваження, затвердивши переклад з інших, подібних мов (наприклад, перекладач російської мови підтверджує переклад дипломів українських чи білоруських ).

Згідно з „Рекомендаціями щодо критеріїв і процедур оцінки освіти, отриманої за кордоном", прийнятими Комітетом Лісабонської Конвенції на другій нараді у Ризі, 6 червня 2001 р., імена вчених ступенів або професійні назви залишають в оригінальній редакції, щоб не вводити нікого в оману. Сам переклад не є рівнозначним з визнанням диплома.

Інформацію про еквівалентність іноземних дипломів видають, відповідні для даної країни ,установи, що займаються питаннями визнання освіти. Прирівнювання професійних звань, ступенів і вченого звання, що надається за кордоном в один з звань і ступенів, надаваних у Польщі є однією з форм визнання еквівалентності, до якого - відповідно до ст. 24 Закону від 14 березня 2003 О наукових ступенях і наукових званнях та ступенях і званнях у галузі мистецтва /  Закони № 65, пункт. 595 / і ст. 192 Закону від 27 липня 2005. Перекладати Закон про Вищу Освіту перекладач не має права. Завданням перекладача є, як точніше передати другою мовою інформацію, що міститься в документі.

Приклад перевищення перекладачем своїх повноважень є випадки, коли:

  • замість російського ступеня кандидата наук з'являється у перекладі назва польського аналога , тобто доктора, в той час, коли російська ступінь доктора є аналогом польського ступеня доктора. Людина, яка не знає російської мови не буде орієнтована, чи має вона справу з дипломом про присвоєння більш низького або більш високого рівня науки у Росії;
  • іноземні назви шкіл замінюються польськими словами, що визначає інший рівень освіти. Радянські школи з назвою училище (аналог польських середніх спеціальних навчальних закладів, у тому числі вторинних) бувають перекладени, як вищі школи;
  • аналогічна ситуація має місце у випадку, коли імена документів: американські high school diploma або британські свідоцтва GCE, переводяться в якості атестата (хоча еквівалентність така може бути визначена тільки через кураторів освіти після проведення нострифікації). Таке трапляється з дипломами про закінчення вищого навчального закладу: наприклад, американський ступінь Bachelor, або український бакалавр перекладається, як несанкціонований ступінь бакалавра.

Джерело: www.nauka.gov.pl

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.