Praktyki Erasmus +

Studenci, którzy chcieliby odbyć praktykę w ramach programu Erasmus+, mogą skorzystać z oferty uczelnianej lub samodzielnie poszukać instytucji zagranicznej, w której mogliby odbyć taką praktykę.

Na czym polega praktyka w ramach Programu Erasmus Plus?

Prosimy o wypełnienie dokumentu aplikacyjnego oraz dostarczenie go do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą, pokój 105, I piętro:

Formularz zgłoszeniowy

Program Erasmus + jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej realizowanym w latach 2014-2020. W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w krajach uczestniczących w programie.

Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą  wynosi  2 miesiące. Studentom jednolitych studiów magisterskich  przysługuje możliwość skorzystania z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do całkowitej liczby miesięcy są jednak wliczane- w ramach każdego poziomu studiów - wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus („Uczenie się przez całe życie").

Program umożliwia wyjazdy absolwentów (po obronie pracy dyplomowej) w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutację należy przejść  na ostatnim roku studiów.

 

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje.

Kraje programu:  

  • kraje członkowskie UE,
  • Islandia, Lichtenstein i Norwegia
  • Turcja,  Macedonia.

Praktykę  można odbyć w:

 w  przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub  w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.)

Praktyki nie można odbyć w instytucjach:

Przydatne linki:

Erasmus+ http://erasmusplus.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: http://www.frse.org.pl/

Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Erasmus Student Network : http://www.esn.org/

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.