Projekty zagraniczne

Nasza Uczelnia coraz bardziej otwiera się na współpracę zagraniczną wykraczającą poza program Erasmus. W celu zapoznania się z pozostałymi projektami zapraszamy do wybrania odpowiedniej zakładki w menu.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.