Стипендія Уряду Республіки Польща

Хто може отримати стипендію Уряду Республіки Польща?

Польський уряд надає студентам і стажистам стипендії на основі двосторонніх угод. Стипендіати RP звільняються від плати за навчання. Щорічні ліміти місць визначають міжнародні угоди. Стипендія встановлюється  на кожен рік навчання на період не довше, ніж зазначено в Сенаті Університету тривалість навчання. Стипендія також може бути надано на строк менший за академічний рік.

Стипендії затверджує Міністр Національної освіти. Адміністративним обслуговуванням стипендій займається Бюро по Академічному визнанню і Міжнародного Обміну (BUWiWM).

Особам, які претендують на отримання стипендії Уряду RP на навчання в Польщі, слід звернутися до польських дипломатичних представництв за кордоном (консульств). BUWiWM направляє в Академію Фізичного Виховання в Катовіцах прохання про вступ стипендіатів.

Розмір стипендії Уряду RP для бакалаврату та магістратури складає 900 злотих на місяць. Стипендії виплачуються стипендіатам  безпосередньо в валюті  країни, в якій вони проходять навчання.

Фінансові кошти на стипендії, що виплачуються стипендіатам, відшкодовуються вузам, які інспектуються міністром за посередництва BUWiWM, з бюджету держави, який є розпорядником.

Стипендія виплачується у місяці, в яких проходить курс навчання, але не більше ніж 10 місяців у академічному році. В обґрунтованих випадках міністр може прийняти рішення виплатити стипендію протягом декількох місяців, вільних від занять.

У разі отримання стипендіатом дозволу на продовження терміну навчання в Польщі міністр може призначити  стипендію на термін навчання, що залишився.

Міністр може також продовжити виплату стипендії після закінчення навчання, але не довше, ніж на 3 місяці.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.