SUN

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych (Silesian Universities Network)

 

 

 

Celem konsorcjum jest promocja zagraniczna oferty edukacyjnej uczelni wchodzących w skład konsorcjum, a tym samym popularyzowanie nowego oblicza regionu śląskiego jako regionu nowoczesnego, międzynarodowego, opartego na wiedzy i najnowszych technologiach. Wspólne inicjatywy mają również na celu zwiększenie ilości studentów zagranicznych na śląskich uczelniach oraz organizację pobytu i programu socjalnego dla studentów obcokrajowców studiujących na Śląsku. Kolejnym obszarem działania konsorcjum jest propagowanie na Śląsku idei kształcenia przez całe życie, min. utworzenie Śląskiego Centrum Nauki.

W skład Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych "SUN" obecnie wchodzi 9 uczelni:


* Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
* Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach,
* Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej,
* Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,
* Politechnika Częstochowska,
* Politechnika Śląska,
* Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
* Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
* Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 

Dokumenty statutowe:

 

Umowa Konsorcjum

Aneks nr 1 do Umowy Konsorcjum

Regulamin Konsorcjum

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.