Верифікація документів

Власники іноземних дипломів можуть звернутися до Міністерства Науки і Вищої Освіти на отримання іменного сертифіката або верифікації з приводу поданих ними документів. Іменні свідоцтва відрізняються від верифікації загальним рівнем деталізації інформації, що міститься в них, а також режимом їх видачі.

Верифікація є службовою  інформацією загального характеру, в якій Міністерство Науки та Вищої Освіти підтверджує, що представлений диплом, виданий іноземним ВНЗ, приймається у Польщі на підставі міжнародної угоди або положень внутрішнього права.

Свідоцтво підтверджує факт визнання конкретного диплому, виданого конкретній людині (з зазначенням особистих даних) та видається згідно з Кодексом Адміністративного органу державного управління, тобто Міністра Науки і Вищої Освіти, або уповноваженої  особи.

ПРИМІТКА: Міністерство Науки та Вищої Освіти затверджує тільки іноземні документи, що підтверджують отримання вищої освіти ( начання І і II ступеню) і наукові ступені і звання в галузях, підпорядкованих відповідному міністру з питань вищої освіти.

Іноземні документи, що підтверджують отримання освіти на середньому рівні або вище середнього, верифікують у відділі освіти за місцем проживання власника документа або офісі вибранного ВНЗ.

Види висновків та свідоцтв, що видаються Міністерством Науки і Вищої Освіти:

 • верифікація загальної характеристики диплому, яка підтверджує закінчення вищого навчального закладу;
 • верифікація загальної характеристики диплому, що підтверджує присвоєння ступеня / звання наукового;
 • верифікація програмного періоду вищої освіти для соціального забезпечення;
 • іменне засвідчення диплому про закінчення вищого навчального закладу;
 • іменне засвідчення диплому про  надання ступеню / вченого звання.

Верифікація загальної характеристики диплому, яка підтверджує закінчення вищого навчального закладу.

Видана Міністерством Науки і Вищої Освіти, загальна верифікація іноземного диплому про закінчення вищого навчального закладу може підтвердити:

 • його еквівалентність з відповідним дипломом польською мовою на основі діючих міжнародних угод;
 • рівень освіти та статус закінчення іноземного ВНЗ (у випадку, якщо диплом не підпадає під міжнародні угоди);
 • право власника диплому на отримання навчання у польському університеті.

Особи, які претендують на отримання загальної верифікації надають у Міністерство Науки і Вищої Освіти, особисто, поштою або електронною поштою наступні документи:

1.  заява про видачу верифікації (wzór wniosku do pobrania tutaj),
2.  ксерокопія оригіналу диплому, який підтверджує закінчення навчання,
3.  ксерокопія документу, що підтверджує курс навчання (перелік предметів і оцінок, транскрипту, додаток  до диплому або індекс),
4.  у разі  отримання навчання двоступеневого - ксерокопія диплому попереднього разом з копією документа, що підтверджує курс навчання (перелік предметів і оцінок, транскрипту, додаток до диплому або індекс),
5.  ксерокопії перекладів вищевказаних документів, зроблених польським перекладачем, внесеним  до списку присяжних перекладачів.
6.  ксерокопія свідоцтва про визнання диплому, виданого у минулому польським Міністерством, відповідальним за вищу освіту (якщо вона знаходиться у власності заінтересованої особи).

У разі відсутності документів, зазначених у пунктах 2, 3 і 4, заявник повинен звернутися до ВНЗ з проханням про їх видачу.

Документи не в повному обсязі та не  доповнені на протязі встановлених 3 місяців, не будуть після цього терміну розглядатися.

У сумнівних випадках MNiSW може вимагати пред'явити оригінал диплому або його легалізації.

MNiSW також залишає за собою право перевірки достовірності  документів.

Верифікація видається тільки в одному примірнику.

Іменне засвідчення диплому про закінчення вищого навчального закладу.

 Видана Міністерством Науки і Вищої Освіти довідка іменного засвідчення диплому про закінчення вищого навчального закладу може підтвердити:

 • його еквівалентність з відповідним дипломом польською мовою на основі діючих міжнародних угод;
 • рівень освіти та статус закінчення іноземного ВНЗ (у випадках, якщо диплом виданий уповноваженим ВНЗ, що діє у системі вищої освіти країни-члена ЄС, держав-членів ОЕСР або держави-члена ЄАВТ - учасника договору про Європейський Економічний Простір);
 • право власника диплому  на продовження навчання у польському університеті.

ПРИМІТКА:  не має можливості на отримання сертифікату, що підтверджує рівень освіти людини, диплом який був виданий іншою організацією, ніж згадані вище.

Особи, які претендують на отримання іменного сертифікату іноземного диплому, який підтверджує закінчення вищого навчального закладу надають (особисто або через уповноважену особу) до Міністерства Науки та Вищої Освіти такі документи:

 1. заява про видачу свідоцтва (заповнюється на місці);
 2. оригінал диплому (для ознайомлення) та його ксерокопію;
 3. оригінал переліку  предметів і оцінок, або іншого документа, що підтверджує курс навчання (для ознайомлення) та його ксерокопію;
 4. оригінал перекладу диплому, здійснений польським присяжним перекладачем;
 5. оригінал перекладу списка предметів і оцінок або іншого документа, що підтверджує курс навчання, здійснений польським присяжним перекладачем;
 6. у разі навчання двоступеневого - ксерокопія диплому про вищу освіту І ступеня та документа, що підтверджує курс навчання (перелік предметів і оцінок, додаток до диплому або індекс);
 7. письмовий дозвіл для людини, яка виступала від імені власника диплому(якщо останній не може з'явитись особисто) разом з копією документу, що посвідчує особу власника диплому. Ця вимога також поширюється на подружжя, які мають різні назвіська і різні адреси.

У разі відсутності документів, зазначених у пунктах 2, 3 і 6, заявник повинен звернутися до відповідного ВНЗ/установи з проханням про їх видачу.

Документи неповні, не доповнені у встановленому протягом 3 місяців періоді, не будуть після цього терміну розглядатися.

MNiSW залишає за собою право перевірки достовірності  документів.

Сертифікат видається тільки в одному примірнику.

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.