Wyjazdy nauczycieli akademickich

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach


Nauczyciele akademiccy AWF Katowice mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi Uczelnia podpisała umowy o wymianie kadry naukowo-dydaktycznej w ramach Programu Erasmus + w celu przeprowadzenia zajęć dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów).


Pobyt na delegacji celem przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni trwa 5 dni. Aby móc zrealizować wyjazd należy uzyskać zgodę z Uczelni macierzystej (zgoda przełożonego oraz koordynatora z ramienia AWF) oraz z uczelni przyjmującej. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Nauczyciel zobowiązany jest przeprowadzić co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

Wyjazdy dla nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć na Uczelni Partnerskiej - więcej informacji pok. 105 bud. A

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.