Wysokość stawek w programie Erasmus+ - praktyki

Tabela B – Wyjazdy studentów na praktykę 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w euro
Grupa 1. – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy  600
Grupa 2. - Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja 500
Grupa 3. - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry 400
 
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.