Organizacja wyborów do senatu

Wybory do Senatu AWF Katowice odbędą się we wtorek 23 czerwca 2020 r., w hali gier zespołowych w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej z Pływalnią AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72, parter. Zebrania wyborcze poszczególnych grup wyborczych rozpoczną się o poniższych godzinach:

godz. 10:00 pracownicy niebędących nauczycielami akademickim;

godz. 12:00 profesorowie i profesorowie uczelni;

godz. 13:00 pozostali nauczyciele akademiccy.

Uczestnicy zebrań wyborczych zobligowani są do noszenia środków ochrony dróg oddechowych (maseczek), posiadania własnego długopisu oraz zachowania dystansu co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami.

Uczestnicy zebrań wyborczych mogą być poddani procedurze pomiaru temperatury przy wejściu do obiektu i wypełnienia ankiety, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) z dnia 9 czerwca 2020 r.

Uczelniana Komisja Wyborcza, Katowice 18 czerwca 2020 r.