Prof. dr hab. Grzegorz Juras kandydatem na Rektora AWF Katowice, posiedzenie Rady Uczelni, zakończenie procedowania i wskazanie kandydatury Przewodniczącemu UKW

W czwartek 27 lutego 2020 r. odbędzie się posiedzenie Rady Uczelni i zakończenie procedowania kandydatury na rektora. Kandydatura zostanie przekazana Przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej.

Data w kalendarzu: 
czwartek, 27 luty, 2020 - Od 00:00 do 23:45