Czynne i bierne prawo wyborcze

 

Czynne prawo wyborcze to prawo do wybierania; przysługuje członkom wspólnoty uczelni, którą stanowią pracownicy uczelni, doktoranci i studenci.

Bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania i bycia wybieranym, przysługuje nauczycielom akademickim, zatrudnionym w Uczelni jako podstawowym miejscu pracy, którzy nie ukończyli sześćdziesiątego siódmego roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji, pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi, zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, studentom oraz doktorantom. 

 

dr Agnieszka Ardeńska, Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.