Lustracja

 

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.306 ze zm.)

Oświadczenie lustracyjne

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

  •  
Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.