Terminarz czynności wyborczych

Uchwała Nr AR001-1-4/2020 Senatu AWF Katowice w sprawie zatwierdzenia zmiany terminarza czynności wyborczych  

Uchwała Nr 9/2020 UKW w sprawie zmiany terminarza czynności wyborczych  

Uchwała Nr AR001-2-1/2020 Senatu AWF Katowice w sprawie zatwierdzenia terminarza czynności wyborczych 

Uchwała Nr 1/2020 UKW w sprawie terminarza czynności wyborczych   

 

Zgodnie § 89 ust. 6 pkt 1-3 Statutu:
1) wybory kolegium elektorów uczelni powinny zostać przeprowadzone do końca marca ostatniego roku upływającej kadencji;
2) wybór rektora powinien być przeprowadzony do dnia 31 maja, ostatniego roku upływającej kadencji;
3) wybór przedstawicieli do senatu powinien być przeprowadzony do dnia 30 czerwca ostatniego roku upływającej kadencji.

dr Agnieszka Ardeńska, Sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednia zakładkę z rozwijanego menu.