Informacja dla studentów II roku studiów II-go stopnia

Uwaga studenci II roku studiów II-go stopnia, 

Proszę o zapoznanie się z informacją dot. dyplomów w języku angielskim zamieszczoną w poniższym załączniku:

Informacja

załącznik nr 2

załącznik nr 3