Nasz kierunek fizjoterapia najlepszy spośród AWFów według rankingu PERSPEKTYW 2018