Przedłużenie sesji zaliczeniowej na kierunku: Fizjoterapia

 

Decyzją Dziekana Wydziału Fizjoterapii sesja zaliczeniowa na wszystkich semestrach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku fizjoterapia zostaje przedłużona do dnia 15.03.2021r (bez potrzeby składania podań o przedłużenie sesji).