Stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

Stypendium ministra dla studentów

na rok akademicki 2020/2021

 

Informujemy, że studenci mają możliwość ubiegania się o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021. 

Termin składania wniosków:16.10.2020r. – w celu wypełnienia wniosku prosimy o kontakt z koordynatorem na Wydziale Fizjoterapii – dr hab. P.. Król prof. AWF Katowice, email:p.krol@awf.katowice.pl

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021:  https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021